Obrazovanje, praksa i privreda: Izazovi i Mogućnosti

Šta je to što definiše budućnost jedne zemlje i njenih stanovnika? Šta budi strahove, nadu, pezimizam ili optimizam u ljudima kada je u pitanju budućnost njihove zemlje i njih samih? Svakako, to je perspektiva u budućnosti, iz ugla mladih ljudi. Perspektiva mladih u jednoj zemlji zavisi od stanja u privredi, ekonomiji, kvalitetu obrazovanja, mogućnosti budućeg zaposlenja i još mnogo […]

Read more