Da li je Srbiji potreban novi poreski sistem – IRS

Srbiji je potrebna promena celokupnog poreskog sistema. Pod hitno! U razgovoru sa mnogim ljudima uvek se postavljaju ista pitanja: 1. Zašto plaćamo zdravstvo kada je katastrofalnom stanju? 2. Zašto plaćamo penzione doprinose kada su penzije po 5.000 din? 3. Zašto država prvo uzme poreze po 3 puta na svaku platu, a cela Srbija propada? Nekako […]

Read more